Producten


Verkoopvoorwaarden


Algemene verkoopvoorwaarden

1. Contact

IKARUSS BVBA
Olmstraat 17
2860 Sint-Katelijne-Waver
tel 015 55 67 88
E-mail: handgemaakte-fantasiejuwelen@skynet.be
BTW-nr: BE 0832.226.742
RPR Mechelen
Bankgegevens : Record Bank
IBAN-nummer : BE27 6528 1555 5773
BIC-code : HBKA BE 22

2. Aanbod

www.handgemaakte-fantasiejuwelen.be is een online webshop met een beperkt gamma aan handgemaakte fantasiejuwelen die zich richt naar particuliere aankopers/consumenten (natuurlijke personen) voor normaal particulier gebruik binnen het terrritoriale gebied van België.Webshoporders van klanten buiten dit territoriale gebied worden niet aanvaard door de IKARUSS BVBA.

Ondanks het feit dat de website en webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen.

De IKARUSS BVBA is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De IKARUSS BVBA is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

2. Prijzen

De vermelde prijzen zijn prijzen in euro en btw inclusief. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Bij elke bestelling worden eventuele verzendingskosten afzonderlijk vermeld. 

3. Voorraden en beschikbaarheid producten

Aangezien alle producten handgemaakt worden, is onze voorraad van elk artikel beperkt tot een minimum aantal stuks.  Indien u een artikel bestelt dat niet voorradig is, informeren wij u per e-mail of via telefonisch contact met betrekking tot de verwachte leveringstijd van dit product.  Als de verwachte leveringstermijn van niet-voorradige artikelen niet voldoet aan de verwachtingen van de klant, kan de klant de bestelling annuleren.

4. Informatie van de producten

Wij besteden veel zorg aan de omschrijvingen van de artikelen, de vermelde prijzen,de foto's, de kleuren, enz. De weergave van de kleuren op een computerscherm kan afwijken van de werkelijke kleur.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige afwijking in kleur, omschrijving of afwijking van de prijs.  De bijhorende attributen op de foto's zijn decoratief bedoeld en bevatten elementen die niet inbegrepen zijn in de prijs. Indien er zich toch een vergissing zou voordoen, zullen wij u daar eerst van op de hoogte stellen via mail. U zal dan de juiste gegevens ontvangen.

5. Bestelling

Wanneer u een bestelling geplaatst heeft, zal u van ons een bevestigingsmail ontvangen (binnen de 2 werkdagen). In deze mail zal vermeld staan: de volledige omschrijving van de bestelde goederen, de prijs en de betaalwijze. Elke bestelling betekent aanvaarding van onze algemene verkoopvoorwaarden door de klant. De IKARUSS BVBA is gerechtigd deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

6. Registratie van uw persoonlijke gegevens

Registratie op de webshop www.handgemaakte-fantasiejuwelen.be  is een voorwaarde om te kunnen bestellen via de webshop. Elke klant krijgt bij de registratie een persoonlijke login-naam en wachtwoord naar eigen keuze. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt : verzending, facturatie en eventuele intekening op de nieuwsbrief. De persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze ter beschikking gesteld van derden. De klant kan ten allen tijde zijn persoonlijke gegevens opvragen en wijzigen.

7. Betaling

U heeft de keuze uit 2 betalingsmodaliteiten: contant bij afhaling ten huize van IKARUSS BVBA  of via  bankoverschrijving.

  • Contant bij afhaling ten huize IKARUSS BVBA ; contante betaling.
Bancontact of kredietkaarten worden niet aanvaard.

  • Via bankoverschrijving : u kan het bedrag overschrijven op onze rekening:
       IBAN: BE27 6528 1555 5773
       BIC: HBKA BE 22
Vergeet niet uw referentienummer van uw bestelling te vermelden, aub.
De betaling moet gebeurd zijn binnen de 7 dagen na onze bevestigings e-mail van uw bestelling. De betaalde
bedragen zijn definitief verworven door de IKARUSS BVBA na een bedenkperiode van 7 dagen (zie bedenkperiode / verzakingsrecht).

8. Bedenkperiode - Verzakingsrecht

Wanneer u via onze webshop bestelt, heeft u een wettelijke bedenktijd van 7 kalenderdagen.
Deze periode gaat in de dag na de levering van de goederen. In geval u goederen wil terug zenden,zijn de verzendingskosten ten uwen laste. De fantasiejuwelen kunnen op grond van het verzakingsrecht geretourneerd worden, mits ze niet gedragen zijn en zich in ongeschonden staat bevinden. Indien de klant de artikelen die hij ontving langer dan 7 kalenderdagen behoudt, wordt hij geacht de betreffende artikelen definitief te hebben gekocht.

9. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de IKARUSS BVBA beschikt, is de klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de IKARUSS BVBA zich het recht om de niet betaalde artikelen terug te nemen.

10. Hoe de goederen terug zenden?

Indien u de bestelde goederen niet wenst te behouden, vragen we u om ons een mail te sturen binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de goederen. In de mail vermeldt u uw naam, omschrijving van de goederen en uw bankrekeningnr en de vermelding dat u uw bestelling wenst te annuleren. Indien uw vraag aanvaardbaar lijkt, zal u een mail van ons ontvangen met het adres waar u uw pakket mag naar toe sturen ;

IKARUSS BVBA,
Olmstraat 17,
2860 Sint-Katelijne-Waver

De goederen die u terug zendt , moeten verpakt zijn in de originele verpakking met alle documenten erbij en moeten in perfecte staat zijn. Beschadigde of gebruikte goederen worden niet teruggenomen. De klant dient het op elk postkantoor gratis te verkrijgen  formulier 127 te gebruiken als bewijsstuk van de terugzending.

11. Levering

Van zodra wij het te betalen bedrag op onze rekening ontvangen hebben, gaan wij over tot verzending van uw bestelling of u kan ze ook komen afhalen ten huize IKARUSS BVBA, Olmstraat 17, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

11.1. Verzending van de goederen via Bpost.
De IKARUSS BVBA verbindt zich ertoe om de bestelling binnen de 7 werkdagen te verzenden. Indien de bestelde artikelen niet voorradig zijn en er daardoor vertraging in de verzending zal volgen of de goederen totaal niet meer leverbaar zijn,zal u een mail van ons ontvangen (binnen de 7 werkdagen). U heeft de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren zonder bijkomende kosten. U zal dan het betaalde bedrag terug betaald worden binnen de 30 kalenderdagen.

Elke bestelling wordt bij ons met veel zorg verpakt en verstuurd. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens de verzending.
De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.

11.2. . Verzending van de goederen naar een Kiala Ò afhaalpunt in uw buurt

Voor de verzending van de goederen via uw dichtstbijzijnde Kiala Ò afhaalpunt, gebeurt de volledige afhandeling van de verzending online via de website www.kialaverzendservice.be
Hier brengt de Kiala Ò verzendservice u automatisch op de hoogte via e-mail en kan u zelf uw Kiala Ò afhaalpunt selecteren.
Dit alles kan voor een vast tarief van 4 € inclusief BTW (3,36 € excl. BTW). Dit onder voorbehoud van prijswijziging door Kiala Ò.
De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.


11.3. Afhaling bij de IKARUSS BVBA, Olmstraat 17, 2860 Sint-Katelijne-Waver
U kan uw goederen komen afhalen na een voorafgaande telefonische afspraak.

12. Waarborg

Bij juwelen in zilver is er een waarborg van 3 maanden.
Kleurstenen en parels zijn gevoelig voor chemische producten (bv bijtende afwasmiddelen, cosmetica, enz.). Wanneer het blijkt dat zij in aanraking geweest zijn met zulke producten, vervalt de waarborg.

13. Eigendomsoverdracht

De goederen worden slecht eigendom van de klant op het moment dat het te betalen bedrag volledig vereffend is.

14. Toepasselijk recht en aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Door een bestelling te plaatsen via onze website, aanvaardt de koper automatisch onze algemene verkoopsvoorwaarden. Alle betwistingen worden betwist bij de rechtbanken van het arrondissement Mechelen, na een voorafgaande onderlinge verzoeningsprocedure.
Alle betwistingen dienen ons schriftelijk te bereiken per aangetekend schrijven.